VISA Business charge kreditna kartica
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
VISA
BUSINESS CHARGE
KREDITNA KARTICA
Scroll down
Za lakše upravljanje finansijama! Uživajte u jednostavnijem načinu plaćanja,
imajte bolju kontrolu nad vašim poslovnim finansijama i troškovima
Vas i Vaših saradnika. Kartica sa odgodom plaćanja kojom se klijentu omogućava
beskamatno odgođeno plaćanje do maksimalno 45 dana.
Troškovi otvaranja i vođenja kartice
50 KM
- Upisnina -
Upisnina za klijenta na nivou pravnog lica
50 KM
- Godišnje -
Godišnja članarina