Tekući račun
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
TEKUĆI
RAČUN
JEDNOSTAVNO I BRZO
Scroll down
Union Banka u svim svojim poslovnicama nudi mogućnost otvaranja tekućeg / transakcijskog
računa
, namijenjenog domaćim i stranim fizičkim licima, sa ciljem jednostavnog i brzog
obavljanja Vaših transakcija.
Troškovi otvaranja i vođenja računa
0 KM
- bez naknade -
Otvaranje tekućeg računa
2,50 KM
- mjesečno -
Vođenje tekućeg računa
Ostale usluge koje se vežu za tekući račun:
Birajući ostale bankarske usluge koje se vežu za Vaš tekući račun,
dobijate set bankarskih usluga kreiran isključivo prema Vašim potrebama.
Dokumentacija za otvaranje računa
Za otvaranje računa dovoljno je dostaviti identifikacijski dokument (ovjerenu kopiju
lične karte) i CIPS prijavu mjesta boravka te popunjen zahtjev koji možete preuzeti sa
linka ispod.

Zahtjev za otvaranje tekućeg računa (pdf)
Standardni informacioni list (pdf)
OTVORI RAČUN