Korespondentne banke
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

Korespondentne banke


Lista glavnih kontokorentnih korespondentskih banaka Union banke dd Sarajevo (UBKSBA22)
Važeća od 31.03.2020.


Valuta Banka SWIFT CODE
Zemlja
AUD Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska
CAD Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska
CHF Zürcher Kantonalbank, Zürich ZKBK CH ZZ 80A Švajcarska
CHF Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
DKK Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska
EUR KT Bank AG, Frankfurt am Main KTAG DE FF Njemačka
Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska
HRK Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska
Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
GBP Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska
NOK Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska
SEK Zagrebačka banka dd, Zagreb ZABA HR 2X Hrvatska

Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 033/561-044 ili putem e-maila info@unionbank.ba