Oročena štednja
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
OROČENA
ŠTEDNJA
NEKA VAŠ NOVAC RASTE
Scroll down
Oročena štednja Vam omogućava da svoj novac, u KM ili/i EUR valuti, deponujete na unaprijed
određeni period i ostvarite prihod po osnovu kamate. U zavisnosti od Vaših želja i potreba,
period isplate prihoda po osnovu kamate može biti mjesečno ili po isteku perioda oročenja
Kamatne stope
Kamatne stope na oročene depozite su fiksne. U nastavku pregled kamatnih stopa:
Period oročenja KM i EUR valuta
Visina kamatne stope
od 1 do 3 mjeseca 0,15%
od 4 do 6 mjeseci 0,30%
od 7 do 12 mjeseci 0,55%
od 13 do 24 mjeseci 1.45%
od 25 do 36 mjeseci 1.65%
preko 36 mjeseci 1.70%

• Nove kamatne stope se primjenjuju od 01.11.2023. godine

Banka ne obračunava kamatnu stopu na oročene nenamjenske depozite u ostalim valutama.
Nominalna kamatna stopa je jednaka efektivnoj kamatnoj stopi
Dokumentacija za otvaranje oročene štednje
Za otvaranje oročene štednje dovoljno je dostaviti identifikacijski dokument (ovjerenu kopiju
lične karte) i CIPS prijavu mjesta boravka te popunjen zahtjev koji možete preuzeti sa
linka ispod.

Zahtjev za otvaranje oročene štednje (pdf)
Standardni informacioni list (pdf)

OTVORI OROČENU ŠTEDNJU


Dodatne informacije:
Sve banke koje imaju dozvolu za rad dobijenu od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine su obavezno članice sistema osiguranja depozita u Bosni i Hercegovini. Shodno tome, kako bi osigurale depozite, banke su dužne da plaćaju premiju osiguranja depozita Agenciji za osiguranje depozita BiH, što znači da je deponent oslobođen plaćanja iste.

Zakonom o osiguranju depozita BiH (Službeni glasnik BiH 32/20), su propisani svi detalji vezano za osiguranje depozita. Za sve detaljne informacije o zaštiti depozita možete pogledati u Informativnom obrascu za deponenta ili posjetiti službenu web stranicu Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine www.aod.ba

Informativni obrazac za deponenta (pdf)