Etički kodeks
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

Etički kodeks

Etičkim kodeksom Union banke utvrđena su načela i pravila profesionalnog ponašanja članova organa upravljanja, nadzora i zaposlenika u poslovanju sa klijentima, dioničarima, regulatornim tijelima, ugovornim partnerima i konkurencijom. Etički kodeks nije samo popis pravila, nego i sistem vrijednosti kojem su posvećeni svi zaposlenici. Banka podstiče svoje zaposlene, ugovorne partnere i klijente da slijede uspostavljene etičke vrijednosti i načela. Etičke vrijednosti i načela predstavljaju temelj korporativne kulture koja se gradi na integritetu i imaju svrhu podizanja standarda u svakodnevnom poslovanju Union banke od kojih se izdavajaju:

  • Usklađenost sa zakonima, propisima i transparentnost poslovanja;
  • Zabrana diskriminacije;
  • Zaštita i povjerljivost podataka;
  • Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
  • Sprečavanje sukoba interesa;
  • Zabrana mita i korupcije;


Svako suprotno postupanje od naprijed navedenih etičkih vrijednosti i načela smatra se neprihvatljivim ponašanjem. Union banka omogućava prijavu povrede Etičkog kodeksa i istovremeno poduzima sve što je potrebno kako bi se lice koje prijavljuje zaštitilo od diskriminacije, zabranjujući nastupanje negativnih posljedica za onog ko je prijavio u dobroj vjeri stvarne ili moguće povrede Etičkog kodeksa.

Prijavu nam možete uputiti na sljedeći način


Slanjem e-maila na adresu eticka.linija@unionbank.ba
Poštom na adresu:
Union banka d.d. Sarajevo
Odjel za usklađenost poslovanja i Odjel za upravljanje ljudskim resursima
Hamdije Kreševljakovića 19
71000 SARAJEVO
Online formular
Molimo vas da popunite online formular

Pošalji

Hvala vam što nam pomažete da budemo odgovorna i pouzdana banka i vaš jedini izbor.


NAPOMENA: Osoba daje svoju saglasnost da Union banka d.d. Sarajevo njene podatke i lične podatke dobivene popunjavanjem određenih rubrika prikuplja, obrađuje i njima se koristi u svrhu pružanja bankovnih i drugih finansijskih usluga za koje je ovlaštena. Svi podaci, pa tako i lični podaci koje Union Banka d.d. Sarajevo dobije, biće zaštićeni kao povjerljivi, prema trenutno važećim zakonskim odredbama. Za svu ispravnost podataka koji se dostave Banci, odgovara osoba koja ih je dostavila.