FATCA
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

FATCA

Postupanje Union banke d.d. Sarajevo prema FATCA propisima

Union banka d.d. Sarajevo je preuzela obavezu postupanja po Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propisima SAD (USA), sa primjenom od 01.07.2014. godine. Obaveza uključuje saradnju sa U.S. poreznim vlastima (IRS) i dostavljanje podataka o klijentima koji imaju „U.S. status", odnosno, na koje se odnose FATCA propisi.

U skladu sa preuzetim obavezama, propisi se primjenjuju na pravna i fizička lica kod zasnivanja i održavanja poslovnog odnosa sa Union bankom d.d. Sarajevo, a ukoliko se utvrdi da pravno ili fizičko lice podliježe obavezama prema FATCA propisima.

Union banka d.d. Sarajevo je registrovana kod U.S. IRS sa statusom:

Union banka d.d. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19,
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
Participating Financial Institution
GIIN: JSIDD3.99999.SL.070

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju Union banke d.d. Sarajevo možete se obratiti putem e-mail-a:
fatca@unionbank.ba

Više informacija o FATCA propisima možete dobiti putem web stranice:
www.irs.gov