Pismo namjere
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
PISMO NAMJERE
Scroll down
Banka na zahtjev svojih klijenata izdaje obavezujuća i neobavezujuća pisma namjere.
Obavezujuće pismo namjere je instrument kojim se iskazuje spremnost za preduzimanje
određenih radnji po ispunjenju određenih uslova (npr. za izdavanje garancije, finansiranje
određenih poslova i dr.). Obaveza banke je uslovna. Neobavezujućim pismom namjere iskazuje se
mogućnost da se pod određenim uslovima odobre potrebni plasmani, i isto je informativnog karaktera.
Troškovi i naknade
Troškovi izdavanja pisma namjere u skladu
sa cjenovnikom naknada za pravna lica