Transakcijski račun
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
TRANSAKCIJSKI
RAČUN
Scroll down
Union Banka vam uz savjetodavnu i stručnu pomoć omogućava otvaranje transakcijskog računa
bez naknade, ovisno o Vašim zahtjevima i potrebama, s ciljem što fleksibilnijeg raspolaganja i
upravljanja sredstvima i obavljanja transakcija.
Troškovi otvaranja i vođenja računa
0 KM
- bez naknade -
Otvaranje transakcijskog računa
8,0 KM
- mjesečno -
Vođenje transakcijskog računa