Akreditivi
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
AKREDITIVI
Scroll down
Akreditiv je instrument obezbjeđenja i instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini,
i predstavlja neopozivu obavezu plaćanja akreditivnog iznosa prodavcu robe ili usluga
pod uslovom prezentacije dokumenata u striktnoj saglasnosti sa akreditivnim uslovima.

U akreditivnom poslovanju banka pruža sljedeće usluge: Izdavanje svih vrsta akreditiva;
Aviziranje akreditiva primljenih od strane inostranih banaka, uz provjeru autentičnosti, i dr.

Plaćanje akreditivom može se ugovoriti i u domaćem poslovanju.
Troškovi i naknade
Troškovi za otvaranje akreditiva u skladu
sa cjenovnikom naknada za pravna lica