Revolving fond Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
REVOLVING FOND
FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA
FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE
Scroll down
Revolving fond Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine namijenjen je za finansiranje projekata, i to:

1. Projekat povećanja energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora
energije kao mjera energijske efikasnosti-RFEE

2. Projekat zaštite voda i reciklaže otpada-RFZViRO 
Iznos kredita i rok otplate
7 god.
- Maksimalni rok -
Maksimalni rok otplate 7 godina sa mogućnošću grace perioda do 12 mjeseci
JK RFZViRO 2017/2
500.000 KM
- Maksimalan iznos kredita -
Visina kreditnih sredstava od
10.000,00 KM do 500.000,00 KM
JK RFEE 2017/2
1.000.000 KM
- Maksimalan iznos kredita -
Visina kreditnih sredstava od
25.000,00 KM do 1.000.000,00 KM