Važno obavještenje za uplate PIO-a od 01.01.2021.
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Važno obavještenje za uplate PIO-a od 01.01.2021.

Važno obavještenje za uplate PIO-a od 01.01.2021.

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj 88/20), prilikom uplate prihoda u tabeli ispod, u korist računa budžeta FBIH broj 1020500000106698, od 01.01.2021. godine obavezan je unos budžetske organizacije Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.
 

Naziv prihoda  Vrsta prihoda
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 712112
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 712126
Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje 712114
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje 712131
Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti 712125
Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje 712194