Promjene vezane za uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. – informacija za klijente
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Promjene vezane za uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. – informacija za klijente

Promjene vezane za uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. – informacija za klijente

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je "Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH" definisano da se od 01.01.2020. godine uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vrše na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH, na broj:

1020500000106698

Istim Pravilnikom je definisano da se zaključno sa 31.12.2019. godine zatvaraju računi Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na koji su se vršile uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i to sljedeći računi:

3380002200007796 (Unicredit bank dd Mostar)
1540012000330381 (Intesa San Paolo banka dd Sarajevo)
1610200035700075 (Raiffeisen bank dd Sarajevo)


Uspješnu i sretnu Novu godinu želi vam
Union banka d.d. Sarajevo