Promjena tarife naknada – obavijest za klijente/fizička lica
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Promjena tarife naknada – obavijest za klijente/fizička lica

Promjena tarife naknada – obavijest za klijente/fizička lica

Poštovani klijenti,
informišemo vas da će počevši od 01.12.2021. godine, Union banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) primjenjivati nove naknade, a u skladu sa Odlukom o Tarifi naknada za usluge u poslovanju sa stanovništvom (Cjenovnik naknada).

Izmjene se odnose na slijedeće tarifne stavove: 2.1.4.; 2.2.3.; 2.7.3;  6.1.1.; 10.1.2.; 11.1.2.

Uvid u Odluku o tarifi naknada za usluge u poslovanju sa stanovništvom (Cjenovnik naknada) možete izvršiti u poslovnim jedinicama i na zvaničnoj web stranici Banke.

Hvala vam što koristite naše usluge.
Vaša Union banka.