Online aplikacija
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

Online aplikacija

NAPOMENA: Odabirom opcije "Saglasan/saglasna sam sa uslovima korištenja" osoba koja šalje zahtjev daje svoju saglasnost da Union banka d.d. Sarajevo njene podatke i lične podatke dobivene popunjavanjem određenih rubrika prikuplja, obrađuje i njima se koristi u svrhu pružanja bankovnih i drugih finansijskih usluga za koje je ovlaštena. Svi podaci, pa tako i lični podaci koje Union Banka d.d. Sarajevo dobije, biće zaštićeni kao povjerljivi, prema trenutno važećim zakonskim odredbama. Osoba koja podnosi zahtjev odgovara za ispravnost podataka.“
Pošalji
Sorry! Something went wrong.

Error number: 5079

Error description: Script time out error