Obavještenje za klijente - penzionere o podizanju penzija za vrijeme trajanja zabrane kretanja
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Obavještenje za klijente - penzionere o podizanju penzija za vrijeme trajanja zabrane kretanja

Obavještenje za klijente - penzionere o podizanju penzija za vrijeme trajanja zabrane kretanja


Uvažavajući vanredne okolnosti uzrokovane pandemijom Covid-19, našim klijentima, korisnicima domaćih i inozemnih penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja, koji su stariji od 65 godina ili im je izdato Rješenje nadležnog organa o samoizolaciji, omogućili smo isplate na šalterima Union banke na način da novac u ime njih može podići druga osoba – punomoćnik.

Kako bi punomoćnik podigao novac u ime osobe iznad 65 godina, potrebna je sljedeća dokumentacija:
• Lična karta vlasnika računa i lična karta punomoćnika;
• Jednokratna punomoć vlasnika računa, kojom se navedeno lice opunomoćuje za podizanje sredstava u tačno naznačenom iznosu, a koji ne može biti veći od iznosa jedne penzije;
• Punomoć za osobu koja je u izolaciji dodatno je potrebno Rješenje nadležnog organa o izolaciji.

Primjerak punomoći koju nije potrebno ovjeravati od strane nadležnog organa možete preuzeti na web stranici Banke i u poslovnicama Banke.
Potrebno je da punomoć bude čitko popunjena, te da se na istoj ne precrtavaju upisani podaci. Banka zadržava primjerak punomoći.

Po osnovu  punomoći može se izvršiti samo jedna transakcija, odnosno Banka će izvršiti isplatu sredstava sa računa na koji se punomoć odnosi i u visini koja je navedena.
U slučaju da niste u prilici da preuzmete obrazac, punomoć može biti i vlastoručno pisana u slobodnoj formi uz uslov da obavezno sadrži sve podatke kao iz punomoći objavljene na web stranici Banke, odnosno sljedeće podatke o klijentu – vlasniku računa i  punomoćniku:

- ime i prezime,
- JMBG, broj ličnog/osobnog dokumenta,
- adresa i mjesto prebivališta, kontakt telefon,
- naziv banke  i naveden tačan iznos za isplatu (iznos u valuti, brojevima i slovima),
- mjesto i datum izdavanja punomoći,
- napomena da se punomoć koristi jednokratno.

U cilju zaštite klijenata, Banka će prije isplate sredstava, telefonski kontaktirati klijente kako bi potvrdila autentičnost/sadržaj podataka iz punomoći, uz obaveznu provjeru sa klijentom imena i prezimena ovlaštene osobe koju je opunomoćio za podizanje sredstava.

Klijenti koji već imaju ovlaštenu osobu za raspolaganje sredstvima na računu, koji nema zabranu kretanja ili kome nije izdato Rješenje o samoizolaciji, ne moraju davati novu punomoć. Ovlaštena osoba može podići sredstva po važećoj punomoći.

Ukoliko u toku provjere autentičnosti podataka odgovorni službenik ne bude mogao sa sigurnošću utvrditi tačnost istih, Banka će obustaviti isplatu sredstava radi dodatne provjere, a sve u cilju zaštite sredstava i interesa klijenta Banke.


OBRAZAC PUNOMOĆI (pdf)