Obavijest za klijente/pravna lica – promjena tarife naknada
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Obavijest za klijente/pravna lica – promjena tarife naknada

Obavijest za klijente/pravna lica – promjena tarife naknada


Poštovani,
Informišemo Vas da će Union banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), od 08.01.2019 godine, u skladu sa Odlukom o tarifi naknada za usluge u poslovanju sa privedom,  primjenjivati sljedeće naknade za:


Unutrašnji platni promet

Nalozi sa iznosom do 100,00 KM ( putem žiro-kliringa)        1,50 KM
Nalozi sa iznosom od 100,01 KM do 10.000,00 KM ( putem žiro-kliringa) 2,50 KM

Elektronsko bankarstvo

Nalozi sa iznosom do 100,00 KM ( putem žiro-kliringa)        1,20 KM
Nalozi sa iznosom od 100,01 KM do 10.000,00 KM ( putem žiro-kliringa)  2,00 KM


Ovim putem želimo Vam se zahvaliti na dosadašnjoj saradnji/suradnji i Vašoj odluci da koristite usluge Banke.