Informacije vezane za ugovaranje olakšica na otplatu kredita
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Informacije vezane za ugovaranje olakšica na otplatu kredita

Informacije vezane za ugovaranje olakšica na otplatu kredita

Poštovane/i,

Na osnovu Odluke Agencije za bankarstvo FBIH o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19„ (“Sl.novine FBiH“, br.22/20), Banka je pripremila ponude olakšica za klijente fizička i pravna lica.

U toku 03.04.2020.godine na web stranici Banke bit će objavljene detaljne informacije o načinu realizacije zahtjeva.

Vaša Union Banka