INFORMACIJE VEZANE ZA UGOVARANJE OLAKŠICA NA OTPLATU KREDITA
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
INFORMACIJE VEZANE ZA UGOVARANJE OLAKŠICA NA OTPLATU KREDITA

INFORMACIJE VEZANE ZA UGOVARANJE OLAKŠICA NA OTPLATU KREDITA

Poštovane/i,

Union banka dd Sarajevo je u stalnom kontaktu sa relevantnim institucijama po pitanju uvođenja olakšica za otplatu kredita za pravna i fizička lica, radi ublažavanja negativnih efekata koronavirusa na građane i privredu u Federaciji BiH. Banka očekuje usvajanje Odluke Agencije za bankarstvo FBIH kako bi istu mogla implementirati i realizovati zahtjeve klijenata na osnovu navedene odluke.