Potpisan ugovor o poslovnoj saradnji između Razvojne banke FBiH i Union banke d.d. Sarajevo
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Potpisan ugovor o poslovnoj saradnji između Razvojne banke FBiH i Union banke d.d. Sarajevo

Potpisan ugovor o poslovnoj saradnji između Razvojne banke FBiH i Union banke d.d. Sarajevo

SARAJEVO, 30. septembar 2020. – Razvojna banka Federacije BiH sa današnjim danom je započela postupak potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji sa komercijalnim bankama u cilju provođenja drugog instrumenta pomoći Vlade Federacije BiH privrednicima i obrtnicima od pojave virusnog oboljenja COVID-19.

„Potpisivanjem ugovora o poslovnoj saradnji zvanično se i aktivira Garancijski fond Federacije BiH, kojim će upravljati Razvojna banka Federacije BiH. Razvojna banka FBiH će, u ime Federacije BiH, izdavati garancije Garancijskog fonda komercijalnim bankama kao instrument obezbjeđenja 50% glavnice kredita koji komercijalna banka odobri svom klijentu. Korisnici garancija su komercijalne banke na području Federacije BiH koje su ispunile kriterije kvalifikovanosti za učešće u Garancijskom fondu Federacije BiH, a ukupna finansijska korist Garancijskog fonda je na privrednicima i obrtnicima. Naime, komercijalne banke će odobravati kredite krajnjim korisnicima uz korištenje garancije Fonda kao instrumenta obezbjeđenja 50% kredita, uz dodatne povoljnije uslove u vidu i/ili smanjenja kamatne stope i/ili umanjenog kolaterala. Inicijalna sredstva Garancijskog fonda iznose 80 miliona KM, a u narednom periodu, odnosno već početkom oktobra 2020. godine, bit će uvećana za dodatnih 20 miliona KM. Garancijski potencijal je peterostruko veći, što dodatno potvrđuje važnost i dugoročnost ovog instrumenta pomoći privrednicima i obrtnicima od strane Vlade Federacije BiH, koji se realizuje putem Razvojne banke Fedracije BiH.“ – izjavio je v.d. predsjednik Uprave dr.sc. Semir Fejzić.

Prva banka sa kojom je započet postupak potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji je jedina banka u državnom vlasništvu – Union banka d.d. Sarajevo, a koja posljednjih godina bilježi kontinuirani rast u učešću na bankarskom tržištu.

„Veoma smo zadovoljni  što je Union banka prva banka sa kojom je potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, čime je i zvanično aktiviran Garancijski fond obezbjeđen od strane Vlade FBiH. Union banka kao najveća banka u domaćem vlasništvu, u prošloj godini je zabilježila značajan rast u svim segmentima poslovanja, te sa pravom možemo reći da smo jedna od najbrže rastućih banaka na BH. tržištu. Sretni smo što i na ovaj način, a uz podršku Vlade FBiH, možemo pomoći našim privrednicima u ovom izazovnom periodu koji je uzrokovala pandemija virusa Covid-19. Union banka, kao jedina banka u većinski državnom vlasništvu, nastavit će pružati podršku razvoju privrede, a samim tim i poboljšanju životnih uslova naših građana.“, izjavio je Vedran Hadžiahmetović, predsjednik Uprave Union banke.