Stambeni TRIOSTAR kredit
Stambeni TRIOSTAR kredit
Stambeni TRIOSTAR kredit

Još niže kamatne stope već od 3,99%, uz EKS 4,92%*

Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 50.000 KM, sa rokom otplate od 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita 1,00% od iznosa kredita, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. U okviru ovog informativnog primjera nije predviđena odgoda plaćanja obaveza do 31.12.2017.

Stambeni TRIOSTAR kredit


U Union banci, kamatna stopa je fiksna tokom cijelog otplatnog perioda. Ne 5 ili 10 godina, nego 20 godina, koliki je i maksimalni rok otplate kredita!

Stambeni TRIOSTAR kredit


Što prije realizujete kredit, ostvarujete pravo na duži period odgode u plaćanju, jer nećete imati nikakvih rata do 31.12.2017. godine!

Pred vama je primjer informativnog izračuna mjesečne rate: Dek goes here.
Iznos kredita Rok otplate
5 godina 10 godina 15 godina 20 godina
50.000 920,60 517,95 395,14 329,70
100.000 1.841,20 1.035,90 790,27 659,40
150.000 2.761,80 1.553,85 1.185,41 989,11
Ne zaboravite!
Nakon što vam odobrimo stambeni kredit,
Vaša mjesečna rata će
iznositi 0 KM sve do 31.12.2017.

Meetthe developer team

Saznajte više o pogodnostima kredita

Ime i prezime*
Email adresa*
Telefon*
Izaberite Vama najbližu poslovnicu*


NAPOMENA: Odabirom opcije "Saglasan/saglasna sam sa uslovima korištenja" osoba koja šalje zahtjev daje svoju saglasnost da Union banka d.d. Sarajevo njene podatke i lične podatke dobivene popunjavanjem određenih rubrika prikuplja, obrađuje i njima se koristi u svrhu pružanja bankovnih i drugih finansijskih usluga za koje je ovlaštena, te različite promotivne akcije. Svi podaci, pa tako i lični podaci koje Union Banka d.d. Sarajevo dobije, biće zaštićeni kao povjerljivi, prema trenutno važećim zakonskim odredbama. Osoba koja podnosi zahtjev odgovara za ispravnost podataka.
Informacioni list | Opšti uslovi poslovanja | Cjenovnik naknada